Kroppen som en adgang til mere glæde, autencitet og indre power

Vil du blive bedre til at mærke og agere

på det, der er sandt inde i dig? 

Når du lytter omsorgsfuldt til din krop og din historie, indser du, hvordan du kan bevæge dig videre i livet.


Hos Phoenix Kropsterapi får du muligheden for at se og arbejde med dig selv og forstå sammenhængen mellem dine kropslige reaktioner, dine tanker, dine følelser og din personlige historie.

De oplevelser, du bringer med dig, danner et fundament for, hvordan du ser livet og dig selv.

Hvis du ikke tydeligt kan se hele din historie, kan du have svært ved at mærke og agere på dine følelser  og sætte grænser.


Når du ser og drager omsorg for din egen historie, kan du leve et liv, hvor du agerer i forhold til det, der er sandt inde i dig. 


Det er det, der er udgangspunktet for behandlingerne hos Phoenix Kropsterapi.


Jeg tilbyder kropsterapi, dearmouring samt individuelle og gruppebaserede breathwork sessioner. 

Phoenix Kropsterapi

Ved Irene Conradsen

Fugl Phoenix er et egyptisk fabeldyr, der efter sin død rejste sig fra asken. Udtrykket Phoenix anvendes i dag som symbol på, at vi kan rejse os efter et nederlag.


Hos Phoenix Kropsterapi arbejder jeg blandt andet med traumeterapi.  I min terminologi spænder traume-begrebet bredt, og kan således både være mindre traumer, som den måde vores forældre opdrog os på, til mere voldsomme traumer fx seksuelle overgreb.  I min optik er det ikke blot størrelsen på traumet, der er vigtigt, men også den måde traumet bliver opfattet af det enkelte menneske, og hvordan man kan arbejde med det. 


Jeg fascineres af menneskers evne til modstands-dygtighed eller resiliens.  Når vi oplever en traumatisk oplevelse, kan vi arbejde med den måde, vi bringer traumet med os videre i livet på og bryde fri af det.   


En af vejene til at få det bedre med sig selv er via kroppen. I det kropslige panser ligger en nøgle til at åbne op for sindet. Når kropslige blokeringer slippes i et trygt og selvkærligt rum, opstår muligheden for, som Fugl Phoenix, at rejse sig fra asken i en ny, stærkere udgave med en selvomsorg, der gør, at adfærdsmønstre kan ændres.

Klienterne siger...

I Irenes behandlingsrum er der plads. Den plads giver jeg til nogle sider af mig, der normalt ikke kommer frem, og jeg møder dem i relation til Irene. Jeg kan dele med hende alle tanker, følelser, impulser, behov og intentioner. Hun lytter, favner og spejler. Jeg går altid derfra med nye indsigter, som jeg husker i kroppen, og som hjælper mig med at være i verden og stå i mig selv i levet liv - og ikke kun i behandlingen.


Mand, 46 år

"Jeg har, efter et seksuelt overgreb, haft det rigtig svært, men med Irenes hjælp føler jeg en ny ro i kroppen for første gang siden overgrebet. Når det så er sagt, hiver hun fat i ting og går i dybden på en måde, som jeg kun kan sige virkelig har ændret min tilgang til mit eget traume."


Kvinde, 21 år

"Jeg er vågnet på dag to efter vores session og føler mig fuld af vitalitet. Der er afgjort åbnet op for fornyet adgang til min maskulinitet og selvforståelse. Jeg føler mig blød og stærk samtidig. Jeg har en fornemmelse af at være mere balanceret, og min energi flyder bedre i kroppen."


Mand, 47 år